Blokade af baghjul

BLOKADE AF BAGHJUL


Kron- og spidshjul skal justeres for at undgå hylen under kørsel. Det er en kendt sag. I denne justering indgår også en justering af baghjulets lejer. Denne del af justeringen får ofte ikke den fornødne opmærksomhed. Og dét kan resultere i, at specielt lejet i bremsesiden kører tørt og ødelægges. I værste fald kan lejet gå fast, så baghjulet blokerer.

Udskridning
Hvis baghjulet pludselig blokerer, vil en solomaskine ikke være til at holde. Den skrider ud og ryger enten i grøften eller på siden hen ad asfalten. Selv med lav fart kan det gå rivende galt. Så her er der grund til at være opmærksom på, hvad årsagen kan være.

Baghjulslejer
Bortset fra de ældste årgange (1301 - ca. 3000), som har sporkuglelejer i baghjulet, er baghjulet på Nimbus monteret med to koniske rullelejer. De skal være justeret korrekt. Det vil sige, at de skal spænde akkurat så meget, at de ikke køres varme.

Sker det, løber fedtet af og ud i bremsetromlen, og så svigter bremsen. Til gengæld kan lejet gå fast, så baghjulet blokerer.

Kontrol
Det er nemt at kontrollere, om der er fedt i lejet i bremsesiden. Tag baghulet af og tag bremsepladen med bremsebakkerne af. Fjern tværpinden i baghjulsakslen og træk støvdækslet af. Rullelejet kan normalt trækkes af med fingrene, så det kan fedtes godt ind. Hvis ikke, og det trænger til fedt, er der meget der tyder på, at det behøver en udskiftning.

Vær også opmærksom på, om der er trængt smeltet fedt ud i bremsetromlen. Er der det, tyder også det på, at en udskiftning er nødvendig.

Justering
I baghjulsnavet er de koniske rullelejers yderringe fast monteret i henholdsvis bremse- og kronhjulssiden. De skal være presset helt i bund i de recesser, som er beregnet til dem, og de må ikke kunne køre med rundt!

Kan de det, er en mere omfattende reparation nødvendig.

Rengør rullelejerne, så de er tørre under justeringen.

Sæt det ene leje på akslen med den mindste diameter indad med akslens midte. Sæt derefter en afstandsbøsning på og skru den lukkede akselmøtrik på. Sæt møtrikken i en skruestik.

Læg hjulnavet ned over akselen med bremsesiden nedad.

Læg det andet leje ned omkring akslen, sæt den anden afstandsbøsning og en hjulmøtrik på og spænd fast sammen.

Der lægges nu justérskiver imellem brystet på akslen og inderringen på lejet, indtil der ikke er nogen væsentlig spænding at mærke. Der må naturligvis heller ikke være slør. Det vil sige, at rullelejerne må ikke gå ujævnt eller bide sig fast, når hjulet drejer rundt på akslen.

Videre justering
Det er normalt i denne sammenhæng, at også kron- og spidshjul justeres. I forhold til de skader, der kan ske, er det hjullejejustringen, som er den vigtigste.

Bøsninger og skiver
Det går ikke uden afstandsbøsninger!

Hvis du ikke har dem og ikke kan låne dem, må de anskaffes eller fremstilles. De kan købes hos Niels Nielsen's MC.

Lidt mere omkamakselhus
I sidste nummer af Nimbus-Tidende (nr. 92) skrev jeg om kamakselhus m. v.

Jeg nævnte, at det er muligt at købe nyfremstillede fordelerskåle, og burde i denne sammenhæng have nævnt, at såvel disse fordelerskåle som mange andre nyfremstillede dele skyldes et samarbejde mellem de tre forhandlere: Fyns Nimbus Center, Niels Nielsen's MC og Aarhus Nimbus.

I samme forbindelse blev jeg mindet om endnu et lille tip til at undgå oliesvineri. Dér hvor tappene til fordlerbøjlen går ind i kamakselhuset er hullerne ofte slidte ovale. Hér kan der også trænge en del olie ud. En nem og effektiv løsning er at montere en tynd o-ring på hver af tappene.

Det kan kun mærkes, om der er slør i et baghjul, når det er monteret enten i stellet med bremseplade og kron- og spidshjul med dæksel eller med afstandsbøsninger. De to bøsninger udgør nøjagtig de samme mål, altså stel + kronhjulsdæksel + bremseplade.

Pas også på justerskiverne!

Indvendig diameter 20 mm og udvendig diameter max. 29.5 mm (ellers kan det være justerskiven, der bider sig fast!)

Knud Jørgensen (42)


Print

Tilbage