Benzinhane

BENZINHANE


Skydehaner
Disse to typer af benzinhaner har begge været monteret på Nimbus fra fabrikken.

Den ældste, som er af tysk fabrikat, har været anvendt fra 1934 og til langt op i 1940'erne.

Den anden, som er engelsk, af mærket "Ewarts", ses på billeder fra fabrikken første gang i 1949.

I 1949 meddeler fabrikken sin autoriserede forhandlere, at en mindre parti af den engelske skydehane er på lager til en pris af 6,50 kr. pr. styk. Men i maj 1950 får de samme forhandlere besked om, at "vi kan glæde Dem med, at vi igen har faaet den Model benzinhane af tysk Fabrikat, som vi benyttede før krigen, paa Lager:" Pris: 4,70 kr.

Begge typer bygger på dét princip, at der skydes et stempel ind i en cylinder, så der åbnes eller lukkes for et hul i cylindervæggen. For at holde tæt, er stemplet udført med en korkprop, som med en spændeskrue tvinges til ekspansion. Og det er hér, der nogle gange er problemer med at få hanen tæt. Den 40 - 50 år gammel kork er simpelthen "træt" og dur ikke mere.

Der er tre løsninger: Enten at finde noget laboratoriekork, som visse kemikaliefirmaer endnu fører til reagensglas o. lign; eller at lave korkpropperne selv af en tilsvarende god korkkvalitet. Det sidste kræver, at man køber én eller flere flasker virkelig god rødvin og trækker den eller dem (!) så forsigtigt op, at proptrækkeren ikke ødelægger den nederste del af proppen. Her ud af kan man så ved at skære og slibe selv fremstille nye korkstempler til skydehanen.

Faktisk kan man også købe en ny Ewarts skydehane (i en lidt anden udførelse) og afmontere og bruge korkstemplerne fra den. Men metoden med rødvinsflaskerne er den hyggeligste!

Knud Jørgensen, nr. 42.


Print

Tilbage