Dækslid

DÆKSLID OG LØSE BOLTE


Medlem nr. 2422, Henrik Nielsen spørger:

Efter hver ca. 50 km. kørsel er højre bolt i styrpladen løs. Ligeledes de to bolte i baghjulets kardanplade, d.v.s. venstre side. Resultatet er efterhånden ødelagte og overskruede gevind i kardanpladen. Skulle jeg måske prøve med Locktite lim på gevindene? Sidst men ikke mindst har jeg et stort dækslid, dog kun på Nimbussens baghjul. Dækket er af typen Dunlop Gold Seal, og på de 1.000 km., det kørte sidste år, er mønsteret godt slidt. Sliddet er jævnt fordelt og indstilling af spidsning og hældning skulle være i orden.

Svar:
Allerførst er det ingen god idé at bruge Locktite, når det drejer sig om den slags skruer, der er nævnt her, fordi årsagen til, at skruerne går løse, må indkredses, inden det ellers udmærkede Locktite bruges. Umiddelbart vil årsagen være at finde i dårlige gevind på boltene og i selve kronhjulsdækselpladen, tænk på hvor mange gange baghjulet har været afmonteret og spændt på igen. En anden årsag vil kunne være, at kron- og spidshjulet ikke er korrekt justeret, det vil give helt fine vibrationer, der kan få boltene til at gå løse, specielt hvis der er dårlige gevind. Boltene i styret skal have en helt speciel skive under sig, er det ikke tilfældet, vil de gå løse efterhånden.

Dækslidet er for voldsomt, sidevognsindstillingen bør gåes godt efter i sømmene, sidevogne af andre fabrikater end Nimbus kan være svære at indstille. Både Steib og Bender kan volde problemer, specielt hvis de før har kørt på en anden cykel og er tilpasset den og så skal køre på en Nimbus, som kræver en ny indstilling.

Motorcyklen skal hælde fra sidevognen, læg hvad der svarer til en blyants tykkelse under stativbenets højre side og spænd så bespændingerne fast. Har et sidevognsstel som en Bender været adskilt, er det vigtigt at få både forløb, og spidsning rigtigt indstillet. Forløbet d.v.s. det stykke sidevognshjulakslen sidder foran bagakslen på motorcyklen, skal være ca. 10 cm., spidsninger skal være mellem 2 og 4 cm., udmålingen foretages ved at lægge et par rette skinner uden på hjulene, mål så lige bagved baghjulet og ved forkanten af forhjulet, målingerne bør foretages med den belastning af sidevognen, som du forventer at komme til at køre med. Disse indstillinger tager tid, hvis det skal gøres korrekt, og vær opmærksom på, at ingen af stængerne skal tvinges på plads. Sidst vil jeg lige påpege, at de moderne gummiblandinger i dækkene ikke giver særlig lang holdbarhed, grebet er til gengæld bedre. På en solocykel med den dæktype er det ikke usædvanligt at måtte skifte efter ca. 8.000 km. på baghjulet, og på en sidevognscykel er belastningen meget større. Der findes specielle sidevognsdæk i handlen, og de har en langt større holdbarhed end de alm. dæk, der jo egentlig kun er beregnet til solokørsel.

Jens Jessen, nr. 14.


Print

Tilbage