Forsøg: Skråtskårne tænder på 1. gearet

FORSØG: SKRÅTSKÅRNE TÆNDER PÅ 1. GEARET


Fra tid til anden finder man dele til Nimbus, som er afvigende fra de normale dele. Således har Vagn Gjerlang (medl. nr. 463) fundet dele i en særlig udførelse til en gearkasse. (Se i øvrigt NT nr. 83, s. 19 øverst th.)

Gearblokken og gearhjulene svarer til gearkassen, som i princippet anvendtes fra nr. 1526 til nummer 9000. Det er karakteristisk, at de tre gribekløer på 1. og 3. gear-tandhjulet og de tilsvarende huller i skydetandhjulet er runde.

Normalt ville tænderne på både gearblokken og på de "løse" tandhjul være skåret lige på tværs. 2. gearhjulene i midten vil selvfølgelig altid have tænder, skåret på tværs. Ellers ville skyde tandhjulet ikke kunne fungere efter hensigten.

Når det er trukket fremad, går kløerne på 1. gearhjulet i indgreb med skydetandhjulet, som trækker på gearakslen. I sin midterstilling trækker gearblokkens 2. gearhjul på skydetandhjulet, og trukket helt tilbage, vil gribekløerne på 3. gearhjulet være i indgreb med skydetandhjulet, som fortsat trækker på gearakslen.

1. og 3. geartandhjulene er altså altid i indgreb med de tilsvarende tandkranse på gearblokken. De kan derfor være skåret både lige over og skråt, som det er tilfældet her.

Hylen og syngen
I en del af de gearkasser, som har denne udførelse, specielt i numrene 7501 - 9000, men måske også før, har man fundet skråtskårne 3. gearhjul med tilsvarende tænder på gearblokken. Det er fabrikkens forsøg på at gøre tandhjulsstøjen fra gearkassen mindre. Tænder, som er skåret lige, har en større tilbøjelighed til at "hyle" eller "synge", end tænder som er skråt skåret.

Men hvorfor skulle der være grund til at lave skråtskårne tænder på 1. gearhjulene? Kørsel i 1. gear foregår ikke over så lange strækninger, at det er lyde fra gearkassen, som generer.

I den senere udførelse af gearkassen, fra nr. 9001, er 3. gearhjulet både skåret med skrå tænder og noget bredere end 1. og 2. gearhjulene. Samtidig er gearakslen til denne udførelse imidlertid drejet ned, så den hviler i et mindre kugleleje, angiveligt for at optage det endetryk, som de skråtskårne tænder vil medføre.

Her har vi altså en gearkasse med skråtskårne tænder på 3. gearhulene. Det giver mindre støj, men det giver altså også et uønsket endetryk på gearakslen.

Forsøgskaniner
Ville en tilsvarende, men modsat skæring af tænderne på 1. gearhjulene kunne optage dette endetryk? Vi ved det ikke. Der fandtes i tegningsarkivet ingen dokumentationer for forsøg. Men vi kan regne ud, at fabrikkens ingeniører, produktudviklerne, ganske ofte udførte sådanne forsøg med f. eks. *-mærkede dele, som så indgik i den normale produktion og omsætning. Senere, når den pågældende maskine kom til service eller raparation, blev delene taget ud, opmålt og evt. erstattet af "normale" dele, formentlig uden at kunden anede, at han havde været "forsøgskanin"!

Men det er nok usandsynligt, at der kun er fremstillet denne ene forsøgs-gearkasse med skråtskårne tænder på både 1. og 3. gearhjulene. Hvem kører rundt med de andre (fire?)?

Knud Jørgensen (42)


Print

Tilbage